Izradu nagrada za 7. Juventafest finansijski podržala Bosanskohercegovačko-američka akademija nauka i umjetnosti.

BHAAAS-logo-bh

Nagrade

Po propozicijama Festivala Stručni žiri će donijeti odluku o dodjeli Festivalskih nagrada, i to:

  1. Grand Prix za najbolju predstavu na Festivalu

2. Specijalna nagrada žirija