Prava i Obaveze

Prava i Obaveze

Uvod

 • Ovi uslovi regulišu prava i obaveze svih učesnika koji se odluče prijaviti na konkurs za učešće na 5. Juventafestu 2017. godine.
 • Prijavljivanjem na konkurs smatra se da učesnici prihvataju dalje opisane uslove konkursa i učešća na festivalu.
 • Ugovor se odnosi na Organizatora i vođe timova, ali obuhvata sve učesnike koji će prisustvovati festivalu.

Trajanje konkursa

 • Konkurs traje od 15. novembra 2016. do 1.maja 2017. godine.

Pravo učešća

 • Pravo prijave imaju sve teatarske trupe i srednje škole, u kojem su učesnici srednjoškolci ili su bili u statusu srednjoškolca u momentu kada je predstava producirana i premijerno izvedena (ako su neki od učesnika u godini kada se održava festival, završili srednju školu i upisali fakultet, još uvijek je moguće da nastupe na festivalu). Konkurs obuhvata osobe starosne dobi od 14 do 19 godina.

Način prijave na konkurs

 • Za prijave na konkurs potrebno je ispuniti obrazac za prijavu dostupan na web stranici Festivala www.juventafest.ba i poslati zaštićeni Vimeo ili Youtube link na mail juventafest@juventafest.ba. Krajnji datum za prijavljivanje je 1. maj 2017. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na juventafest@juventafest.ba .
 • U slučaju selekcije, predstava mora biti identična kao na dostavljenom snimku. Naknadna dodavanja scena, dodatno režiranje, mijenjanje kostima i/ili scenografije nakon dostavljanja snimka i popunjavanja aplikacije nisu dozvoljena!
 • Nezavršene ili nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Kako bi se pravilno popunila prijava, potrebno je ispuniti sva polja u aplikacionom formularu i dostaviti link za snimak predstave. Tek tada se prijava smatra završenom.
 • Juventafest zadržava neograničeno pravo da u svrhu promocije festivala upotrebljava sve podatke koje su učesnici dostavili u okviru konkursa, kao i snimke nastupa takmičara na samom festivalu.
 • Predstave koje svojim sadržajem vrijeđaju prava pojedinaca i/ili grupa neće biti uzete u razmatranje.

Način odabira grupa

 • Takmičari će biti odabrani na osnovu analize pristiglih prijava, a po osnovu kriterijuma koje je propisao Festival.
 • Osnovni kriterijum kojim će se selektor voditi pri odabiru učesnika festivalskog takmičenja je kvalitet predstave, kvalitetan pedagoški pristup, originalnost i doprinos koji takav autorski rad može da ostvari u pozorišnoj umjetnosti.
 • Spisak od šest do osam izabranih predstava bit će objavljen najkasnije do 1. juna na oficijelnoj stranici festivala te će vođe tima biti obaviješteni putem e-maila.

Propozicije takmičenja

 • Selektor će izabrati šest do devet predstava koji će se takmičiti i predstaviti na petom Juventafestu u Sarajevu.
 • Svi učesnici su obavezni da budu prisutni sve vrijeme festivala i pohađaju sve festivalske aktivnosti.
 • Organizator zadržava pravo izmjene termina nastupa grupa.
 • U slučaju izostanka učesnika sa obaveznih festivalskih dešavanja – predstava i radionica, direkcija Festivala zadržava pravo da diskvalificira takmičare i samim time će učesnici biti dužni sami platiti svoj smještaj i hranu za vrijeme boravka na festivalu.

Nagrade festivala

Po propozicijama Festivala Stručni žiri će donijeti odluku o dodjeli festivalskih nagrada, i t

 1. Grand Prix za najbolju predstavu
 2. Specijalna nagrada žirija

Posebna prava i uslovi za učesnike

 • Organizator će učesnicima obezbjediti koordinatora koji će im pomoći u izvrše svoje obaveze na festivalu. Učesnici su dužni poštovati smjernice koordinatora u cilju što bolje organizacije njihovog boravka na festivalu.
 • Troškove smještaja i punog pansiona za sve učesnike snosi Organizator i takmičari uživaju ovo pravo tokom svih dana trajanja festivala.
 • Sve troškove puta (trošak dolaska u Sarajevo i trošak povratka iz Sarajeva) učesnici snose samostalno.
 • Učesnici su dužni strogo poštovati predočeni raspored proba i predstava u sklopu svih večeri i drugih aktivnosti od kojih zavisi njihov nastup i predstavljanje na festivalu. Svako odstupanje od navedenog rasporeda može rezultovati diskvalifikacijom takmičara.
 • Takmičari su dužni poštovati odluke žirija. U slučaju primjedbi, takmičar ima pravo da se isključivo pismeno obrati Organizatoru.
 • Za svaku eventualnu materijalnu štetu koju počine učesnici, vođe timova snose posljedice, kazne se propisuju nakon procjene štete.