Tim festivala

Jasna Diklić

JASNA DIKLIĆ

direktorica Juventafesta

Asja_Krsmanovic

ASJA KRSMANOVIĆ

selektorica Juventafesta

Producent: Ishak Jalimam
Administrativni koordinator: Adis Omerović

Izvršna producenticaBelma Jusufov

Koordinator Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo: Haris Hadžisejdić
Koordinatorica Akademija scenskih umjetnosti: Adisa Smajić
Koordinatorica Pozorište mladih: Zorka Klapan
Koordinatori za učesnike: Igda Jarić, Helena Vuković, Alma Bilić, Kenan Kasum i Aldin Karahasanović
Koordinator za žiri: Filip Radovanović
Koordinatorica za volontere: Emina Adilović

Urednica kataloga i PR: Tina Šmalcelj
Društvene mreže: Zorka Klapan
Prevodilac: Almir Gusić

Idejno rješenje vizuelnog identiteta: Amra Mahmutović
Izrada vizuelnog identiteta: Almir Gusić
Dizajn nagrada i prelom kataloga: Adi Kubur
Fotograf: Tarik Bičo
Web: Aleksandar Pantelić