Tim festivala

Direktorica: Jasna Diklić

Selektorica: Emina Omerović

Producent: Ishak Jalimam

Protokol i administracija: Adis Omerović

Izvršni producent: Benjamin Poturković

Koordinatorica radionica i žirija: Emina Adilović

Koordinator Pozorište mladih: Haris Hadžisejdić

Koordinatori za učesnike: Aldin Karamehmedović, Kenan Kasum, Alma Bilić

Vozači: Ajla Kasapović, Elmir Kasapović

PR: Azra Islamagić-Mulahmetović

Prevodilac: Almir Gusić

Urednik kataloga: Adis Omerović

Dizajn vizuelnog identiteta: Danijela Obajdin

Dizajn dodataka za vizuelni identitet: Ismar Žalica

Dizajn nagrada i prelom kataloga: Adi Kubur

Fotograf: Tarik Bičo

Web: Aleksandar Pantelić